Özet Beyan Sistemi

Özet Beyan Sistemi


  • Related Articles

  • Özet Beyan Sistemi

   ÖZET BEYAN SİSTEMİ Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyanın emniyet ve güvenlik yönlerinden risk analizine tabi tutulması amacıyla, eşya giriş gümrük idaresine varmadan önce elektronik yolla verilen ve taşıt aracı ile eşyaya ilişkin genel bilgilerin ...
  • Özet Beyan Sisteminde Fatura Toplamı Alanı Nedir?

   Özet beyan sistemindeki fatura toplamı alanına eşyanın ticari fatura bedeli yazılmalıdır.  
  • Özet Beyan - ETGB Kullanım Klavuzu

   ETGB beyanı doldurulmasına ilişkin dokümanımız ektedir.
  • Excel'den ETGB'ye Aktarma İşlemi

   Özet Beyan sistemi / E - Ticaret / TCGB / dosyanızdaki bilgileri oluşturduktan sonra kalem bilgileriniz için ekte yer alan örnek ETGB excelini doldurarak Excelden Al - Aktarım seçeneği ile aktarım sağlayabilirsiniz. Not : Ekteki excel dosyasının Bu ...
  • Nolu taşıma senedine ait uğranılan ülkeler boş. Kayıt girmelisiniz.

   Bu Uyarıda; Özet Beyan Sistemi / Veri Girişi / Özet Beyan / Taşıtın Uğradığı Ülkeler alanına giriş yapılmalıdır. Taşıtın hangi limandan hangi ülkeden hangi tarih ve saatte geçtiği bilgisi bu alana yazılmaktadır.