53 rejimi için Muafiyet KIHR ise Menşe 052 olmalıdır. Devam etmek istiyor musunuz?

53 rejimi için Muafiyet KIHR ise Menşe 052 olmalıdır. Devam etmek istiyor musunuz?


3153 rejiminde geçici olarak ithal edilen ürünün ihracatı yapılmaktadır. Aynı beyannamede kati ihracat yapılacaksa eğer o ürünün menşei 052 olmalıdır. Çünkü hiç bir işleme tabi olmamış ürün için kullanılan bir muafiyettir, yani yurtdışından gelen bir ürün için KIHR muafiyeti kullanılamayacağı için menşei 052 (Türkiye) olmalıdır.