Beyanname basımı alanında 4 nolu hane hangi bilgiyi içermektedir?

Beyanname basımı alanında 4 nolu hane hangi bilgiyi içermektedir?

İthalat ve İhracat Beyannamelerinin görüntüsü alındığında  4 nolu hane beyannamedeki ekli liste sayısını göstermektedir.
Örnek: Beyannameye ait 2 ekli liste mevcutsa 4 nolu alana otomatik olarak 2 atacaktır. 
  • Related Articles

  • İthalat Beyanname Yazımı

       İTHALAT REJİMLERİ VE YAZIMI İLE İLGİLİ NOTLAR **Beyanname yazım aşamasında ihracat sistemi tek sayfadan ithalat sistemi ise dört sayfadan oluşmaktadır.  **İthalat sisteminde; Sayfa1: Beyannamenin genel bilgileri Sayfa2: Beyannamenin kalemlerine ...
  • Beyanname Basımı Ekranında Düzeltme İşlemi nasıl yapılır ?

   Beyanname/ Yazdır / Beyanname Basımı Yeni (Fast Report) / Ön İzleme yapıldığında ekranın üst kısmında bulunan kalem işaretine basılarak dilediğiniz kutucuk  içerisinde düzeltme işlemi yapabilirsiniz. Ancak bu yapılan işlem bir seferlik olup dizayna ...
  • * nolu rejim kodu bulunamamıştır.

   Beyanname yazma aşamasında Rejim kutucuğu alanında F4 yapılarak Rejim Kodları ve Açıklamaları kısmı açılır açılan ekrandan ilgili Rejim kodu seçilir ve Tab tuşu ile devam edilir. Rejim kutucuğu  alanında yanlış bir rejim girişi yapılır ise * nolu ...
  • Böyle bir beyanname bulunamadı

   Edi belgede 0701(TCGB) kontrol edilmelidir. Beyanname numarasının doğru giriş yapıldığına emin olunmalıdır. 0701 belge kodunun referans alanında 6 haneli tescil numarası değil 16 hane şeklinde tam tescil numarası yazılmış olmalıdır formatında veya ...
  • Excelden Beyanname Oluşturma İşlemleri

   EXCELDEN BEYANNAME AKTARMA İŞLEMİ Bildiğiniz gibi çok kalemli dosyaları manuel giriş yerine excelden aktararak oluşturabiliyorsunuz. Bu sayede hem hata yapma riskiniz azalıyor hem de dosya oluşturma sürecinde ciddi bir zaman kaybını önlüyorsunuz. ...