Beyannamedeki Miktar toplamları ile ihracat evraklarındaki Miktar toplamları farklı devam etmek istiyor musunuz?

Beyannamedeki Miktar toplamları ile ihracat evraklarındaki Miktar toplamları farklı devam etmek istiyor musunuz?

Beyannamedeki Miktar toplamları ile ihracat evraklarındaki Miktar toplamları farklı devam etmek istiyor musunuz?

Beyannamede belirtmiş olduğunuz kalemlerdeki miktar kolonu ile ihracat beyannamesi  / Diğer formlar /  ihracat evraklarında bulunan miktar eşit olmadığında sistem uyarı vermektedir. 

Uyarıda belirtilen kolonlara doğru veri girişi yapılıp yapılmadığını teyit ediniz.
** Gelen uyarı işlemlerinizi  kesmenize engel olmayacak dilerseniz devam edebileceksiniz.