BS-1 Seçilen beyannamelerde en az bir "S" dogrulama kodu ile belge beyan edilmelidir.

BS-1 Seçilen beyannamelerde en az bir "S" dogrulama kodu ile belge beyan edilmelidir.


Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerin gümrük idarelerine yazılı olarak başvurmaları halinde, beyanlarını eksik bilgi ve/veya belge ile yapmalarına izin verilir. 

 Beyan sahibince gümrük beyannamesinin "supalan kutusuna "BS–1"  kodu seçildiğinde   eksik olan belgeler için de edi belgede cevap alanına "S" (sonradan) kodu girilerek devam edilmesi gerekir.
Sonradan beyan edilen belgenin süre takibini program otomatik olarak yapmaktadır Rapor altındaki süre raporundan kontrol edilebilir, otomail üzerinden bildirim tanımlanabilir, program ilk açıldığında gelen rapor ekranında görüntülenebilir.