E-fatura tutarı toplamları ile beyanname fatura tutarı uyuşmamaktadır

E-fatura tutarı toplamları ile beyanname fatura tutarı uyuşmamaktadır


  • Related Articles

  • Efatura tutari toplamlari ile beyanname fatura tutari uyusmamaktadir. Bilgilerinizi kontrol ediniz.

   1. E-faturadaki mal hizmet tutarları ile beyannamedeki kalem fiyatlarının uyuşup uyuşmadığı kontrol edilmelidir. 2. E-fatura kalemlerinde beyan edilen GTİP bilgileri ile beyanname kalemlerinde beyan edilen gtip bilgileri aynı olmalıdır. 3. ...
  • İhracat e-fatura işlemleri nasıl yapılır?

      İhracat e-faturanın sistem üzerinden E-fatura oluşturma işleminden önce firmanın yurtiçi müşteri kartında ihr. E-fatura alanında tanımlama yapılması gerekmektedir.  İhracat e-fatura ekranında ekle denilerek ihracat e-fatura için firma tarafından ...
  • E Fatura Oluşturulmamış.

   İşlem sırasında 'E-fatura Oluştur/Güncelle' işlemi yapılmadan, Entegratör gönder işlemi yapılır ise aşağıdaki hata alınmaktadır.  İhracat sisteminde oluşturulan beyannamede bir e-fatura göndermek için işlem sırası; 1- Beyanname üzerinde E-fatura ...
  • F veya E ile başlayan teslim şekillerinde CIF Tutarı boş olmalıdır.

   Beyanname yazım aşamasında FOB tutar ,CIF tutar bilgisi seçilne teslim şekline göre doldurulur. F ve E  ile başlayan teslim şekilleri ( EXW, FAS, FCA, FOB vb. ) ihracat rejimlerinde kullanıldığında, navlun veya sigortanın sorumluluğu ihracatçıda ...
  • Kalemlerdeki TEV Toplamı ile Beyanname TEV Tutarı farklı

   Beyannamede hesaplanan TEV tutarının kalem bazında gümrüğe gönderilmesi gerekmektedir. TEV tutar alanında belirtilen tutar kalemlerdeki TEV tutarı alanına da girilmelidir.