Faturadan aktarılmış kayıt, lütfen fatura girişinden silin

Faturadan aktarılmış kayıt, lütfen fatura girişinden silin

Gider faturası ekranından muhasebeleştir butonuna tıklanarak oluşan bir fiş olduğu için fiş girişinden silinememektedir.

Veri Girişi \ Fiş Girişi ekranından fiş numarası yazılıp bulunur ve fiş silinmeye çalışıldığında aşağıdaki hata meydana gelmektedir.Veri girişi/gider faturası girişi ekranında sil butonuna tıklanarak fatura iptal edilir. Fiş girişindeki fiş kaydı otomatik olarak silinecektir.Silme işlemi gerçekleştiğinde aşağıdaki gibi İptal kutucuğunda ''X''  işareti oluşacaktır.


Gider faturası silindiğinde Veri Girişi Fiş Girişi ekranında da silme işlemi gerçekleşmiş olup fiş numarası yazıp aratıldığından aşağıdaki gibi boş gelecektir.