Süre Sonu İşlem Girişi

Süre Sonu İşlem Girişi


Süre Sonu İşlemler ekranı her gün programı ilk kez açtığımızda karşımıza gelen ve sistem tarafından bazen otomatik bazen de manuel takip ettiğimiz süre takip işlemleridir. Bu işlemlerin içinde çok sıklıkla kullandıklarımız olduğu gibi bazıları ise az kullanılmaktadır. Süre sonu takiplerini kontrol altında tutabileceğimiz ve üzerinde değişiklik yapabileceğimiz ekran 

 

Süre Sonu başlığı altında; 

SB : Serbest Bölge dosyalarıdır ve süre sonları ilgili aydan itibaren 1 aydır. Süre sonlarından kapanış tarihi ile giderler 

AN ler antrepo beyannameleridir. 7100 tescilden itibaren 1 ay atar ve kapanış tarihine bakar. 

5100 DIZIN tescilliler otomatik buraya gelir yada ithalatını bu gümrükçü yapmadı ancak süre sonlarını tutmak istiyorlarsa manuel girilebilir. Bunların düşümü ihracat beyannamesinde özet beyanda F8 yapılarak sağlanır. 


21XX ihracat sisteminden gelir ve sayfa 1 deki ay kutusuna girilen değere göre süre sonu belli olur. Bunu da süre sonu işlem girişine atar. Bunun kapanabilmesi için 6121 yada 6321 li bir rejimden ithalat beyannamesi açılır ve Referans alanında F5 tuşuna basarak düşümü yapabilir. İsterse parçalı da düşebilir bunun için bey.kal kısmına manuel kalem sayısı ve miktarı girmesi yeterlidir. Burada düşüm için en kritik kod 0701 dir. 

23XX ihracat sisteminden gelir ve sayfa 1 deki ay kutusuna girilen değere göre süre sonu belli olur. Bunu da süre sonu işlem girişine atar. Bunun kapanabilmesi için 6123 yada 6323 li bir rejimden ithalat beyannamesi açılır ve Referans alanında F5 tuşuna basarak düşümü yapabilir. İsterse parçalıda düşebilir bunun için bey.kal kısmına manuel kalem sayısı ve miktarı girmesi yeterlidir. Burada düşüm için en kritik kod 0701 dir. 

5300 tescilliler otomatik buraya gelir yada ithalatını bu gümrükçü yapmadı ancak süre sonlarını tutmak istiyorlarsa manuel girilebilir. Bunların düşümü ihracat beyannamesinde özet beyanda F8 yapılarak sağlanır. 

SE tipi program haricinde herhangi bir evrağın süre sonunu tutmak için ( Örn: araç muayene tarihi v.b ) aynı zamanda programda edi belgeye cevabına S yazdığınız sonra olan belgeleri sistem buraya otomatik olarak atar ve süre sonunu tutar. 

26XX ve 58XX rejimleri düşüm gerektirmeksiniz sadece giriş takiplerini yapabilmek için beyanname yazımı yapılmaktadır. Bunların bir düşüm işlemi olmuyor. Kapamaları manuel süre sonu ekranında yapmak gerekir. 

NKUL tipi beyannamede muafiyet koduna NKUL girilirse sistem buraya atar, burada amaç NKUL muafiyeti girilen beyannamelerde para iadesi alınması söz konusudur, kaçırmamak için. Kapamaları manuel süre sonu ekranında yapmak gerekir. 

Yukarıda bir çok yerde maunel kapatmaktan söz edildi. Bu işlemi yapabilmek için; 

Veri girişi – süre sonu işlem girişi – ilgili kayıt çağırılır ve Değiştir denir. Kaydın en sonundaki Kapama kutusuna X konur ve yanına açılan açıklama kısmına neden bu manuel kapamanın yapıldığı yazılır. Böylece artık kapama işlemi bitmiş olur. DİKKAT bugün kapatılan bir kayıt ancak 8 Süre takibi – Süre Sonu İşlemler ekranından ertesi gün düşer. 

Yukarıda yer alan süre sonu başlıklarının raporu ise aşağıdaki gibi alınabilir; 

Programda yer alan bazı süre sonu takipleri geçmiş yıllardan beri geliyor olabilir. Bu tip işlemlerin hem süresi geçmiş hem de eski bilgi olduykjları için silinmesi gerekir. Bu silme işlemini toplu yapabileceğiniz bir ekran mevcuttur. Bunun için aşağıda gördüğünüz gibi önce geçmişini temizlemek istediğiniz tipi sonrada hangi zamana kadar kapatmak istediğiniz tarihi yanındaki Süre sonu tarih kısmına yazarız. DİKKAT : Bu işlemi yaptıktan sonra geri alamazsınız. Vekalet Başlığı; 

Programda yurtiçi müşterilerde – diğer bilgiler kısmında yer alan vekalet bitiş tarihinin bitmesine 30 gün kalanları bu listeye getirir. Böylece firmanıza önceden bilgi vererek vekaleti günceleyebilirsiniz. 

E-belge Başlığı; 

Programda yurtiçi müşterilerde – e-belge başlığı altında firmanız adına sakladığınız evrakların ( vekalet, imza sirküsü v.b ) süre sonlarına 30 gün kala bu ekrana getirir, 

OKSB Başlığı; 

Programda yurtiçi müşteriler – diğer bilgiler – OKSB tarihi kısmı eğer OKSB olan firmalarda doldurulursa program buraya yazılan tarihin bitmesine 3 ay kala bu ekrana gelir. 

Sigorta Başlığı; 

Programda yurtiçi müşteriler – diğer bilgiler – Sigorta tarihi kısmı eğer 30 günden az kalırsa buraya yurtiçi müşterinin bilgileri gelmeye başlar. 

Belge Takibi Başlığı; 

İthalat programında – veri girişi – belge takibi kısmında eklediğiniz tüm belgelerin bitiş tarihine 30 gün kala bu başlık altında gözükür. 

Ceza Başlığı; 

İthalat programında – veri girişi – ceza takip sistemi – kısmına girilen takiplerin ceza tarihine göre son 30 gün kalanları bu ekrana getirir. 
  • Related Articles

  • Süre Sonu İşlemler Raporu

  • Teşvik Girişi

   DAHİLDE İŞLEM SİSTEMİ     Ekonomi Bakanlığından alınan Dahilde İşlem kapsamındaki ithalat ve ihracatlar ın takibi ile ilgili yeni sistem devreye alınmıştır.     Bu sistem kapsamında daha önce Evrim İthalat ve İhracat sisteminde Dahilde işlemlerin ...
  • İşlem niteliği 2100 ve 3151 rejimlerde kullanılabilir.

   İhracat beyannamesinde sayfa 1 de rejim alanında 3151 veya 2100 rejimleri var ise beyanname kalemlerinde  işlem niteliği/giriş çıkış amacı/giriş-çıkış amacı açıklama alanları dolu olmalıdır.
  • Ortak Beyanname Girişi

     İhracat Sistemi > Veri Girişi > Ortak Beyanname ; Ortak beyanname alanı beyanname verilerinin genel bilgilerinin tüm departmanlar tarafından görüldüğü ortak bir alandır. Bu ekranda ekleme işlemi yapabilir. Örnek N, R belgeleri referansları ...
  • Kurye Yönetim / Kurye Talimat Girişi

   Diğer > Kurye Talimat Girişi Diğer > Kurye Yönetim Ekranı Kurye Talimat Girişi: Kurye talimat girişi, Firma içinde kuryeye verilmesi gereken dosyaların ya da evrakların giriş yapıldığı ve takip edildiği formdur. Burada ilgili dosyalar için kullanılan ...