Gider Faturası Oluşturma

Gider Faturası Oluşturma

GİDER FATURASI GİRİŞİ EKRANI

Alış faturası: İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili satıcılardan alınan malların izlendiği faturadır. 

Alış faturası program üzerinde  Veri girişi / Gider faturası girişi ekranından işlenir. 


Alış faturası şu şekilde işlenir:

*Firma No :  Faturayı kesen firma numarası giriş yapılır.  

( Firma kartı oluşturulurken firma tipi : A olarak giriş yapılmalıdır. A olarak açılan müşteri kartına istinaden 320- li hesabı sistem tarafından oluşturulur. ) 

*Döviz :   Faturanın döviz bilgisi giriş yapılır. 

*Fatura hesap no : Seçilen firma numarasına istinaden 320- hesap numarası otomatik olarak sistem tarafından atacaktır. Bu alan manuel olarak değiştirilebilir. 

*Fatura No Tarih: Tarafımıza kesilen faturanın üzerinde yazan numara ve tarih bilgisi giriş yapılır.

*Valor tarihi: Valor tarihi vade tarihi anlamına gelir. Gider faturası ekranına manuel yazılabileceği gibi yurt içi müşteri girişi ekranında yer alan Odeme Obsiyonundan da valor tanımlanabilir.Örnek bir gider faturası girişi aşağıdaki gibidir.


Ekranın üst kısmına faturayı kesen firma ve numara tarih bilgisi giriş yapılmıştır. 
Fatura kalemleri ise satırlara giriş yapılmıştır. 


**Gider faturası girişi ekranında dikkat edilmesi gereken husus tutar alanına KDV HARİÇ tutar yazılmalıdır. Sistem KDV bilgisi hesaplayarak tutar alanına ilave edip KDV DAHİL TOPLAM TUTARI hesaplayacaktır. **     

Gider faturası girişi ekranında fatura bilgileri giriş yapıldıktan sonra Carileşmesi için mutlaka Muhasebeleştir butonuna tıklanması gerekir. Muhasebeleştir butonu yetkiye bağlıdır. 

Muhasebeleştir butonuna tıklandığında sistem faturaya istinaden fiş oluşturacaktır.

**Gider faturasını iptal etmek için gider faturası girişi ekranında Sil butonuna tıklanır. Sil butonuna tıklandığında Ekranın üst kısmında yer alan İptal alanına X atacak m.fiş no alanı boş kalacaktır.**

M.Fiş no alanına çift tıklayarak ilgili fiş detayına ulaşabilirsiniz.
Oluşan fişte sistem  Fiş tipi : Alış faturası , Fiş açıklama: Gider faturası fişi olarak otomatik olarak atacaktır. 
Bu sayede geriye dönüş ne kadar alış fatuası girişi yapıldığını dizin butonundan sorgulayabilirsiniz.


Sistem tarafından otomatik oluşan fişte hesaplar aşağıdaki gibi oluşacaktır;

320 SATICILAR


    118

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ
100
191 İND.                      18    
18İndirilecek kdv hesabı gider faturası ekranında giriş yapılan Kdv oran bilgisine göre kırılım atacaktır.

Eğer % 18 kdv kullanılır ise sistem : 191-01-001-001 
Kdv %8 ise:  191-01-001-002
Kdv %1 ise: 191-01-001-003 

320 – Hesap Kdv dahil tutarı atacaktır.
770- Hesap ise gider kaleminin tutarını gösterecektir. (Kdv hariç )
GIDER FATURALARININ BIRDEN FAZLA POZISYONA VEYA AYNI POZISYON IÇERISINDEKI YÜKLERE DAĞITILMASI


Gider faturası girişi ekranında tüm ara konşimentolara ekle butonu  ve oran türü  

Tüm ara konşimentolara ekle;

Dosyanıza ait birden fazla ara konşimento numarası var ise fatura kalemlerinizi tüm ara konşimentolara kopyalabilirsiniz. Aşağıdaki  tabloda  fatura bilgileri girişi yapılmış  ve dosyaya ait bir ara konşimento numarası seçilmiştir. 

İlgili kayıtta  sağ tık tüm ara konşimentolara ekle butonu tıklandığınızda  sistem otomatik olarak dosyada kaç tane ara konşimento numarası var ise navlun giderini diğer ara konşimento satırlarına kopyalayacaktır. 


  |


Oran türü;

Oran türü alanına girilen bilgiye göre sistem toplam bedelin kalemlere dağıtılmasını sağlar. 
Aşağıdaki tabloda;  Tüm kalemler için toplam tutar bilgisi dağıtım tutar alanına giriş yapılıp örn: 50000 oran türü alanına da dağıtım şekli seçilmiştir. ( char. Weight) 


Sistem hesapla butonuna tıkladığınızda tüm kalemlere ORAN TÜRÜNE  göre tutarı dağıtacaktır. 
Oran türü alanına kilo, char weight, kıymet, kap adedi, m3 olarak da dağıtım yapabilirsiniz. 
 Kalemlere göre oran ve tutar bilgisi aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi  dağıtılacaktır.    |Gider faturası muhasebeleştirme işlemi yapılmasa bile konsolide gelir gider raporunda görünecektir. 


Bir gider faturasının birden fazla pozisyona ve yüke dağıtılması ile ilgili sistemde yapı mevcuttur. Gider faturası giriş esnasında alttaki satırlar kısmına bu fatura hangi pozisyonlarla ilgili ise o pozisyonlar ara konşimento numarası alt kısma tek tek girilir ve tutar ve oran kısmı boş bırakılır. 
Üstteki tutar ve dağıtım kriteri seçilir hesapla dediğimizde dağıtım kriterine göre program otomatik olarak altta girilen pozisyonlara dağıtım kriterine göre fatura tutarını dağıtır. Bu yöntemde dağıtılacak pozisyonlarda dağıtım kriterinin rakamları dolu olmalıdır. Bu örnekte dağıtım kriter Char kg seçilmiş olduğundan dağıtılacak pozisyonlarda char kg nun dolu olması gerekir aksi taktirde dağıtımı yapamayacak hata verecektir.Gider faturası muhasebeleştirme işlemi yapılmasa bile konsolide gelir gider raporunda beklenen gider alanında görünecektir. 

  • Related Articles

  • Gider Faturası Girişi

              Alış faturası: İşletmenin asıl faaileyet konusu ile ilgili satıcılardan alınan malların izlendiği faturadır.  Alış faturası program üzerinde  Veri girişi / Gider faturası girişi ekranından işlenir.  Alış faturası şu şekilde işlenir: *Firma ...
  • Alıştan İade Faturası Oluşturma

   Alış iade faturası şirketinize kesilen faturanın iade işlemi için kullanılır. Muhasebe Sistemi > Veri Girişi >  Fatura Girişi ekranında ekle butonuna tıklanıp  tür kısmı alış iade seçilerek alış iade faturanızı kesebilirsiniz. Not: Alış iade ...
  • Gider Faturası Oluşturma

  • Gider faturamı dekont etmek istiyorum ama masrafıma neden gelmiyor?

   Gider faturası girişi ekranı alış faturalarının (Gider faturalarının) giriş yapıldığı ekrandır. Bu ekran kullanılarak giriş yapılan fatura kaydına istinaden otomatik olarak alış faturası fişi oluşur ve bu kayıt dekont edilemez. Dekont edilmesi ...
  • Toplu Fatura Bilgilerinden Toplu Dekont Oluşturma

   Toplu fatura bilgilerinden toplu dekont oluşturmak için ilgili dosyanın masrafı olması gerekir .(Hızlı masraf girişi veya para talep ekranı kullanılabilir.) Masraflar girildikten sonra veri girişi / fatura girişi ekranında  toplu fatura içerisinde ...