İhracat Damga vergisi

İhracat Damga vergisi

hracat Modülü / Veri Girişi / İhracat Beyannamesi sayfa 1'de işlemler gerçekleşir ise görseli aşağıdaki gibidir.

İhracat Beyannamesinde İlk Ülke ya da Ticaret Ülkesi Türkiye ise damga vergisi hesaplanmaktadır.Beyannamenin ana sayfasındaki ödeme şekli Bedelsiz ise veya kalemlerde Kategori kolonunda bir kalemde bile  B (bedelsiz) ibaresi olan kalemler için Damga vergisi hesaplanmaktadır.Ancak damga vergisinin olmaması gerektiğini düşünüyorsanız. Aşağıdaki gibi DV yok alanını tikleyerek damga vergisini sıfırlayabilirsiniz. Bu işleme devam etmek için müşavirinizden onay almalısınız.


  • Related Articles

  • İhracat Beyannamesinde damga vergisi neden hesaplanır?

   İhracat Modülü / Veri Girişi / İhracat Beyannamesi sayfa 1'de işlemler gerçekleşir görseli aşağıdaki gibidir. İhracat Beyannamesinde İlk Ülke ya da Ticaret Ülkesi Türkiye ise damga vergisi hesaplanmaktadır.  Beyannamenin ana sayfasındaki ödeme ...
  • İhracat Beyanname Yazımı

   İHRACAT REJİMLERİ VE YAZIMI İLE İLGİLİ NOTLAR 1000 REJİMİ: Daha önce bir rejime tabi tutulmamış esyanın kesin ihracatı İhracat sisteminde en çok kullanılan rejim türü :1000 reijmidir. 1000 rejiminde son iki rakamının ''00'' olmasından daha önce bir ...
  • İhracat E-fatura

  • Üniversite İhracat Eğitimi

  • İhracat beyannamesinde sorumlu nereye yazılır?

   İhracat Sistemi > Veri  Girişi > İhracat Beyannamesi > Diğer Formlar > 50 -Sorumlu alanına F4 ya da mavi butona tıklanarak açılan yurt içi müşterilerden sorumlu seçilerek > sayfa1'de  tamam butonuna tıklanarak kaydedilir. ​