Kesilen fatura ve dekontlar otomatik olarak web gümrüğe nasıl gider?

Kesilen fatura ve dekontlar otomatik olarak web gümrüğe nasıl gider?

Users / Admin ile giriş yapılıp / Sistem / İni ayarları / Muhasebe İni / otomatik arşiv alanı dekont ve fatura alanında 1 yapılması gerekir ve Users / Admin ile giriş yapılıp / Sistem / İni ayarları / Muhasebe İni / Fatura Webde Göster ve Fatura Webde Göster 1 yapılarak kesilen faturalar ve dekontlar önce arşiv sistemine otomatik olarak gider oradan da web tiki otomatik tiklenir  web gümrüğe geçmesi sağlanır. 


  • Related Articles

  • Gider faturamı dekont etmek istiyorum ama masrafıma neden gelmiyor?

   Gider faturası girişi ekranı alış faturalarının (Gider faturalarının ) giriş yapıldığı ekrandır. Bu ekran kullanılarak giriş yapılan fatura kaydına istinaden otomatik olarak alış faturası fişi oluşur ve bu kayıt dekont edilemez . BS/BA raporuna ...
  • Toplu dekont ve toplu fatura kesme işlemleri nasıl yapılır?

   Muhasebe sisteminde toplu fatura ve dekont işlemleri şu şekilde yapılmaktadır; Toplu fatura için veri girişi/fatura girişi ekranında ekle deyip TF alanına 1 yazılıp dosya numaraları yazılıp satır satır eklenerek devam edilmelidir. Fatura ilişkin bir ...
  • Gider Faturası Girişi

              Alış faturası: İşletmenin asıl faaileyet konusu ile ilgili satıcılardan alınan malların izlendiği faturadır.  Alış faturası program üzerinde  Veri girişi / Gider faturası girişi ekranından işlenir.  Alış faturası şu şekilde işlenir: *Firma ...
  • Gider Faturası Oluşturma

               GİDER FATURASI GİRİŞİ EKRANI Alış faturası: İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili satıcılardan alınan malların izlendiği faturadır.  Alış faturası program üzerinde  Veri girişi / Gider faturası girişi ekranından işlenir.  Alış ...
  • Belge kodu ve iş takip koduna göre otomatik komisyon hesaplaması nasıl yapılmaktadır?

   Edi belgede kullanılan belge için beyannamenin iş takibine kodun otomatik atması için sistem/diğer/kodlar/belge kodları ekranından 'iş takip kodu' alanına ilgili iş takip kodu tanımlaması yapılmalıdır. Bu iş takip kodu attıktan sonra fatura girişinde ...