Rejim 3151 girildiğinde kalemlerden bir tanesi 'D1A' veya 'DIZIN' olmalıdır.

Rejim 3151 girildiğinde kalemlerden bir tanesi 'D1A' veya 'DIZIN' olmalıdır.


İhracat sisteminde Rejim 3151 olduğu durumda : Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın yeniden ihracatı

Kullanılabilecek rejimler D1A ve DIZIN dır . Eğer ilgili beyannamede ayrıca kati kalem var ise muafiyet kodu  KIHR seçilerek 2 rejim tek dosyada beyan edilebilir.
D1A ve DIZIN muafiyetleri gümrük idaresince verilen izne, Müsteşarlıkça düzenlenen belgeye göre vs . giriş yapılır.
(Detay için Dahilde işleme rejimi tebliğini inceleyebilirsiniz.)

Özellikle D1A veya DIZIN muafiyet kodu girilen hiçbir kalem yok ise sistem hata yapılmasını önlemek amaçlı uyarı vermektedir.

Ancak bu muafiyet kodlarından birini yine de  beyan etmek istemiyorsanız gelen uyarı Evet tıklayarak  devam edilebilirsiniz.

Görsel örnektir.