Unable to create directory

Unable to create directory


İhracat Beyannamesinde birliğe gönderim yapılırken gelen bu hata için;

İhracat Beyannamesi/Sistem/Dosya Yolları/Birlik Dosya Yolu A.Otomatik doldur yapılmalıdır.