İhracat Beyanname Yazımı

İhracat Beyanname Yazımı


    İHRACAT REJİMLERİ VE YAZIMI İLE İLGİLİ NOTLAR1000 REJİMİ:

Daha önce bir rejime tabi tutulmamış esyanın kesin ihracatı

İhracat sisteminde en çok kullanılan rejim türü :1000 reijmidir. 

1000 rejiminde son iki rakamının ''00'' olmasından daha önce bir işleme tabi olmadığını anlayabiliriz.

Daha önce hiç bir işlem görmeden kati ihracat rejimi olduğundan bu rejim için muafiyet kodu kullanılmaz.

**1000 rejimli beyannamelerde kalemlerin menşe bilgisi herzaman 052 (Türkiye)  olmalıdır.

İstisnai bir durumda bile yabancı menşe kullanılamaz. ! **** Kalemlerin menşe bilgisi her zaman 052 olacağından imalatçı bilgisi her kalem için girilmelidir.

1040 REJİMİ:

İthalat edilen eşyanın yenicen ihracı


1040 Rejimli beyannamelerde gtipler daha önce ithalat rejiminden işlem gördüğü için menşe bilgisi yabancı menşe olmalıdır.

Ancak 1040 rejim ile 1000 rejimli işlemleri  ayrı iki dosya açmak yerine tek dosyada açabilirsiniz.


** Gümrük sisteminde tek beyanda iki rejim işlemi kabul edilmektedir.**

Eğer beyanname kalemlerinizden biri veya birkaçı Türk menşeli ise menşe alanına 052 (Türkiye ) girebilirsiniz.

Ancak giriş yaptığınız Türk menşeli kalemlerin rejimi 1040 değil 1000 olarak beyannamede görünmelidir. Bu yüzden rejimini 1000 e çevirecek KIHR (Kati İhracat ) muafiyeti girilmelidir.


KIHR muafiyeti yazılan kalem beyanname dökümünde 1000 rejim olarak görünecektir.


Beyannamenin ana rejimi 1040 olup kalemlerde Türk menşeli kalem var ise ve bu kalem için KIHR yazılmamış ise sistem hata yapılmasını önlemek adına uyarı verecektir.


** Kalemlerdeki imalatçı bilgisi yalnızca Türk menşeli satırlar için girilmelidir. Yabancı menşeli satırlarda boş bırakılmalıdır.** 

1040 Rejimli işlemlerde beyannamede tamam butonuna basıldığında ekrana ''1040 rejimde edi belge 2629 sorusunun cevabı için MAHRECE İADE [E/H ] ? '' sorusu sorulur. Bu soru yapılan işlem İade midir ? Anlamındadır. Eğer bu soruya istinaden  cevabınızı  belge ekranına sistem 2629 sorusuna cevap olarak  atacaktır. (Evet ya da Hayır)
3151 REJİMİ:

D.İ.İ.B. kapsamında geçici ithal edilen eşyanın yeniden ihracı


3151 Rejimli beyannamelerde  alınan izne göre 2 farklı şekilde işlem yapılmaktadır.


Gümrük müşteşarlığından alınan izinde : D1A

Gümrükten alınan izinde :DIZIN muafiyeti giriş yapılır.

D1A muafiyeti :

D1A muafiyetli işlemlerde teşvik belgesi ile işlemler yapılır. 

Dahilde işleme izin belgesinde eşyanın hangi satırda ise kalemlerde yer alan teşvik no alanına 11 haneli satır numarası giriş yapılır.

** Teşvik no 11 haneli olmalıdır.  ** 

Teşvik no  bilgisi formatı şu şekilde olmalıdır:

İlk  2 rakam : Yıl 

Yıl bilgisinden sonraki 6 hane dahilde işleme numarası

Son 3 rakam: Satır numarası  olmalıdır.

** İmalatçı bilgisi kalemler Türk menşe olduğu için giriş yapılmaldır.**

Teşvik numarası yazıldığında edi belge ekranına 0253 bilgisini otomatik atarcaktır.

Yapılması gereken 0253 nolu belgenin tarih bilgisi giriş yapmaktır.


Aynı şekilde kalem notu alanına da dahilde işleme numarasını atacaktır.


MI Alanı (mahrec iade ) bu rejim için giriş yapılmalıdır.  MI bilgisi giriş yapılmadığında Lütfen ''MI'' alanını boş geçmeyiniz .uyarısı verecektir.Beyannamede tamam butonuna basıldığında 4359 sorusu (Tamir amaçlı mı ) da bu rejim için sorulacaktır.

Soruya istinaden verilen cevaba göre sistem edi belge 4359 sorusuna cevap atacaktır.

DIZIN muafiyeti :

3151 Beyannamelerde gümrükten alınan izin var ise muafiyet alanına DIZIN girilmesi gerekmektedir.

Dızın muafiyetli işlemde edi belge ekranında 0701 Kodunun olması gerekir. 

0701 bilgisi (TCGB) girilmemiş ise sistem uyarı verecektir.


0701 Belge kodu bilgisi girilmeli referans alanında ilgili ithalat beyannamesinin numarası olmalıdır.


!!!0701 kodunu manuel girişe gerek kalmadan edi belgeye otomatik aktarabilirsiniz.!!!


** 3151 Beyannamelerde (DIZIN muafiyetinde) Özetbeyan ekranında F8 işlemi yapılmalıdır.**


Özetbeyan f8 yapıldığında daha önce işlem yapılan ithalat beyannamesinin(51XX)  hangi kaleminden ne kadar düşüldüğünün bilgisi giriş yapılır.Özetbeyan f8 alanında girilmiş olan tescil numarası edi belge ekranında 0701 kodu ile akacaktır.

**3151 rejimli beyanname içerisinde kati kalem beyan edebilirsiniz.**


Kati olacak kalem için (rejimi 1000 olacak kalem) kalemde muafiyet alanına: KIHR (kati ihracat ) giriş yapılmalıdır.

 !!!! 3151 Beyannamlerde gümrük sisteminde yapılan bir güncelleme ile işlem niteliği ve giriş çıkış amacı da zorunlu hale geitirlmiştir.Giriş çıkış amacı ve işlem niteliği (3151 ve 2100 reijiminde) beyannamedeki Kati kalemler hariç (Muafiyetinde KIHR yazan kalemler)  tüm kalemlere yazılmalıdır.      

*İşlem niteliği :  Beyanname yazım aşamasında sözleşme alanına girilen bilgi ile aynıdır. Bu bilgi beyanname bazında sözleşme alanına yazıldığı gibi bu iki rejimde kalem bazında da girilmelidir.                                     

*Giriş Çıkış Amacı:   Beyanname kalemlerinin  ne tür işlem için kullanılacağı girişidir.

Giriş Çıkış Amacı kolonunun üstüne tıkladığınızda girebileceğiz bilgileri madde numarası ile görebilirsiniz.

Örneğin; İşleminiz tamir-bakım onarım ise giriş çıkış amacına 2 yazılmalıdır. Montaj işlemi ise 1 girilmelidir.                      **   Giriş çıkış amacı listesinde yapılan işleminize uygun madde numarası yok ise ozman giriş çıkış amacı kolonuna 5 yazıp hemen yan kolonundaki giriş çıkış amacı açıklama alanına kendiniz işleminizi belirten bir not girmeniz gerekir.

 

3153:Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın yeniden ihracatı

Geçici ithal edilen eşyanın ihracı

Bu rejimde dikkat edilmesi gereken nokta '' Özetbeyan alanında F8 ''  işlemidir. 

**Gümrükte devreye alınan yeni bir güncelleme ile daha önce yapılan ithalat beyannamesinden(53xx) hangi kalemden ne kadar çekildiğinin bilgisi girilmesi zorunludur.**

Özetbeyan  F8 ekranından giriş yapılan bilgiler edi belgeye 0701 olarak akacaktır.

Özetbeyan  F8 ekranındaki tescil numarası ile aşağıdaki 0701 kodu belge no aynı olacaktır
* 3153 Beyanname ile aynı anda 1000 rejim de beyan edebilirsiniz.

(  Beyannamede 1000 rejim ile görünmesi gereken kalem için muafiyet alanına KIHR girilmelidir. )


2100 REJİMİ:

Serbest dolaşımda bulunan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı


2100 rejimi geçici ihracat rejimi olduğu için belli bir süre sonra yurda tekrar gelecektir. 

Yurt dışına ihracatı yapıldığında ne kadar süre yurtdışında kalabileceği süresi beyannameye belirtilmelidir.


Bu nedenle bu rejim için beyannamede ''AY'' kutucuğu zorunlu alandır. 


Ay kutucuğu boş bırakılır ise sistem tamam butonuna basıldığında bunun kontrolünü yapacaktır.

2300 REJİMİ:

Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı


2300  Rejimi de aynı 2100 rejimi gibi süreli işlemdir. Tamir , test,  deneme vb. amaçla yurt dışına gönderildiği için ay kutucuğu bu rejim için de zorunlu alandır.


   

    TÜM İHRACAT REJİMLERİ İÇİN GEÇERLİ OLAN BİLGİLER 


1) Nakliyeci bilgisi ihracat sistemi için zorunlu alandır. İhracat sisteminde birlik işlemi yapıldığından birlik nakliyecinin vergi numarasını istemektedir.


2) Marka girişleri zorunludur.


* Marka tescilli bir marka ise marka türü:1- tescilli , marka tescil no: tarih/numara formatında  marka tescil belgesinin numarası yazılmalıdır.

* Marka tescilli bir  marka değil ise marka türü:0-tescilsiz yazılır ve marka tescil no boş bırakılarak marka
3) Birliğe gönderim aşamaları


İhracat sistemi üzerinden yazılan beyannamelerde birlik aşamaları şu şekildedir;


            1-Birlik dosyası oluştur.

            2-Birliğe bağlan

            3- Birlikten dosyaları al

            4-Birlik ödeme sayfası  (ödeme işlemi yapılır)

            3-Birlikten dosyaları al
Birlik ödeme işlemleri yapılıp birlikten dosyaları al butonuna tıkladığımızda 


Diğer formlar ekranında Aidat parası, Unıon Rec Number ve Crypto Number bilgisi dolacaktır.
4)Kontrol ve tescil aşamaları 


Beyanname oluşturulup dosyada bir hata olup olmadığının kontrolü için beyanname gümrük sistemine gönderilir. 


*E-imza butonundan dosyanızı kontrole gönderebilirsiniz.*Eğer dosyada eksik bir bilgi yok ise Dosyanız kontrole gönderilmiştir. Uyarısı gelecektir. 


*Diğer/ Xmlclient ekranı açılır .Dosyanızın gümrük sistemine gidip gitmediğini bu ekrandan görebilirsiniz.

** Dosyanızın gümrük sistemine gitmesi için XMLAPP programının açık olması gerekir. Aksi taktirde dosyanız beklemede kalacaktır.**Dosyanızla ilgili gelen cevabı işlenmiş dosyayı göster butonundan görüntüleyebilirsiniz.

Dosyanız ile ilgili eksik veya bir hata yok ise bilgileriniz aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi listelenecektir.EDİ BELGE GİRİŞİ:

Bu aşamadan sonra gümrüğün beyannamizde olmasını istediği belgeleri giriş yapmanız gerekecek.


 
                                                          


                  Beyannameye aktarılan belgeleri beyannamenin alt kısmında yazan edi belge göster menüsünden cevaplandırabilirsiniz.


Gümrük sistemi bu beyanname için bizden 0100 belgesini istemiştir.


0100 gümrük sisteminde fatura anlamındadir. Bu kodun açıklamasının ne olduğuna ekranın alt kısmından bakabilirsiniz.


*   Tip: B (belge ) , T(soru ) anlamındadır. 
Eğer tip B ise cevap kısmı VAR, YOK ya da SONRA olarak cevaplandırılır.

Eğer tip T ise cevap kısmı EVET,HAYIR  olarak cevaplandırılır.


Beyanname  bilgilerinizde gümrüğün istediği belgeler var ise cevap alanına V yazılarak belgenin numarası referans alanına tarih bilgisi ise tarih alanına yazılmalıdır.

Eğer elinizde gümrüğün istediği bu belge yok ise Cevap alanına Y yazılarak referans ve tarih boş bırakılır.** Gümrükten gelmeyen ancak sizin beyan etmek istediğiniz bir belgeniz var ise kendiniz manuel satır açıp bilgileri girebilirsiniz.**Ekranın alt kısmında yer alan aşağıdaki kutucuklar edi belgelerinizi daha hızlı ve hatasız doldurmanızı sağlayacaktır.

Kullanım alanları şu şekildedir;


Tüm kalemlere ekle: 

Birinci kalem için girdiğiniz belge satırlarının aynısını beyanname kaç kalem ise kalem saıyısına göre çoğaltır.
Tüm kalemler aktar butonuna tıklandığında;
Beyanname iki kalemden oluştuğu için aynı satırı ikinci kalem için de sistem oluşturmuştur.Seçileni kalemlere ekle:


Birinci kaleme ait birden fazla belge girişi yapılmış ise diğer kalemlere tümünü değil yalnızca seçtğiniz belgenin bilgilerini aktarabilirsiniz.

Diğer kalemler için yalnzıca 0301 kodunun olduğu satırı diğer kaleme kopyalamak ister iseniz

seçileni kalemlere ekle butonunu kullanabilirsinizBelge aktar :


Gümrük sisteminden belge yerine  soru geldiğinde gelen soruya verdiğinz cevap ile gümrük sizden bir belge ister ise belge aktar yaparak istediği belgeyi beyannameye aktarabilirsiniz.Referans Aktar:


Kalemlere ait belgelerin belge numarası ve tarihleri aynı olduğunda her kalem için manuel giriş yapmaktansa tüm kalemlere referans ve tarih bilgsini kopyalabilirsiniz.

Yeni bir satır oluşturmaz olan satırın belge numarası ve tarih alanlarını doldurur.

Referans aktar butonuna tıklandığında ikinci kalemin bilgileri de dolacaktır.
Edi belge girişleri de tamamlandıktan sonra yapılacak işlem tescile gönderimdir. 5)Tescile Gönderim 


Dosyanın tüm bilgileri giriş yapılıp edi belgeleri de girildikte sonra artık gümrük sisteminde tescil edilir.         

Tescil butonuna tıklayıp e-imza butonuna tıklayarak tescile gönderebilirsiniz.
        
Diğer / Xmlclient ekranında dosyanın en üst bölüme düşecektir. 

Kayıtta çift tıklayarak karnelinin kart şifresi giriş yapılarak beyanname imzalanır. 


Beyanname tescil olduğunda beyanname no ve beyanname tarih bilgisi beyannamede otomatik olarak dolacaktır. Beyannamenin üst ekranında bilgileri çıkacaktır.


**Beyanname numarası her zaman  16 haneldir. İhacat beyannamelerini beyanname numarası EX ; ithalat dosyalarının beyanname numarası IM bilgisi içerir.**


Beyanname numarası ilk 6hanesi gümrük kodu EX veya IM  bilgisi, son 6 hane ise beyan nodur. 

6)İhracat evrakları  hazırlama Beyanname tamam durumundayken 
ihracat evrakları hazırlama formuna git butonuna tıklanmalıdır.Ekran boş olarak gelecektir.


Boş ekranda Değiştir butonuna tıklanır.

İhracat evrakları detaylı dökülmesi gereken evraklar olduğu için gelen uyarıda HAYIR butonunu tıklamamız gerekir.Artık YAZDIR butonuna tıklayarak döküm almak istediğiniz evrağı listeden seçebilirsiniz.